Uroczyste podsumowanie obchodów roku 100 lecia Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu - fotorelacja cz.1

Historycznie, wykonane z pieczołowitością traktowane weksylia od wieków otaczane były czcią i szacunkiem oraz świadczyły o statusie grupy. I pomimo, że sztandar wywodzi swój rodowód z tradycji militarnej, płynnie przeszedł do kultury współczesnej i świeckiej. Idea ustanowienia i poświęcenia sztandaru dla Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu to sposób na wyrażenie poglądów, dla tych z ludzi teatru, którzy pod jego symboliką i wartościami, uosabianymi przez postać patrona Teatru Robotniczego, chcą działać na rzecz społecznego dobra. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy w różny sposób wspierali nas w tym szczytnym zamyśle. Efekty tych działań widzicie Państwo na załączonych zdjęciach.

Zapraszamy do naszego grona i pod nasz sztandar każdego komu bliskie są ideały naszego wielkiego patrioty sądeckiego, Bolesława Barbackiego.