Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej MOK Nowy Sącz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej  https://www.mok.nowysacz.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu

ul Al. Wolności 23

tel.: 18/443-89-59

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13

Strona podmiotowa MOK Nowy Sącz jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie podmiotowej MOK Nowy Sącz informacje publiczne, w postaci załączników mogą być w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu

Strony podmiotowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Ułatwienia na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Powiększanie liter
 • Wersja kontrastowa / podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) / Odwrócenie kolorów
 • Włączenie na stałe opisów graficznych (alt)
 • Podkreślenie linków
 • Czytelna czcionka

Treści nieodstępne

 • Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie zawsze są dostępne cyfrowo w całości
 • Osadzone materiały wideo nie zawierają transkrypcji nagranego dźwięku, ale podjęte zostały działania w celu wdrożenia wymogu
 • Elementy nietekstowe (zdjęcia, ozdobne obrazki, ikonki) nie mają zawsze wpisanej wartości alternatywnej. Braki te są na bieżąco usuwane.
 • Zbyt mały kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
 • Filmy wideo dostępne na stronie nie są tłumaczone na Polski Język Migowy, nie zawierają transkrypcji opisowej oraz nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • podstawowych informacji o MOK w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Sprawdzenie i zastosowanie atrybutów ARIA w znacznikach HTML.

Podmiot zapewni dostępność cyfrową witryny w terminie zgodnym z powyższą ustawą.

 

Data sporządzenia deklaracji dostępności architektonicznej

Ostania aktualizacja deklaracji 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika MOK.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Benedykt Juliusz Polański
e-mail: biuro@mok.nowysacz.pl
Telefon: 18/443-89-59

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, ul. Al. Wolności 23, autobusami komunikacji miejskiej nr 2,3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42,43, 47, 49. Przystanek znajduje się obok budynku MOK. Od przystanku trzeba przejść 10 metrów chodnikiem wyłożonym kostką brukową. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się drugi przystanek komunikacji miejskie grze zatrzymują się autobusy nr 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13,, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 47, 49. Przejście ulicą dwupasmową. Chodniki wyłożone kostką brukową. Krawężniki nisko osadzone. Przejście od przestanku znajduje się z obu stron przystanku w odległości 10 i 100 metrów od przystanku. Brak sygnalizacji świetlnej.

Z przodu budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Budynek jest dwu kondygnacyjny z piwnicami dostosowanymi do zajęć dydaktycznych. Tylko częściowo jest on dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Placówka nie posiada własnego parkingu ogólnodostępnego. Na przeciwko budynku znajduje się parking miejski z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla interesantów znajdują się na parterze budynku. Toaleta jest  przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Placówka posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ona na holu głównym budynku. Na piętrze budynku tylko jedno pomieszczenie posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych  Brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych do sali widowiskowej. Pomieszczenia dydaktyczne w piwnicach nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika pełniącego służbę w szatni placówki. Placówka posiada pętlę indukcyjną.  Można wejść z psem asystującym.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia  19 lipca 2019 r. „o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy do Prezesa Zarządu PEFRON