Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu jako samorządowa instytucja kultury, powołana została do życia w styczniu 2004 roku i jako kontynuator kilkudziesięcioletnich doświadczeń na polu upowszechniania kultury i sztuki oraz tradycji Domu Kultury Kolejarza – posiada w swojej ofercie paletę wartościowych i atrakcyjnych zajęć oraz wydarzeń artystycznych. Pod egidą tej instytucji działa ponad dwadzieścia amatorskich i profesjonalnych zespołów artystycznych, klubów oraz kół zainteresowania (m. in. Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego – z ponad 97-letnią tradycją, Zespół Regionalny „Sądeczanie”, Teatr NSA, Grupa Teatralna „Cudoki-Szuroki”, Sądecka Orkiestra Symfoniczna, Grupa Artystyczna „Mocni” ,Scena M ,dziecięce i młodzieżowe grupy wokalne i taneczne, warsztaty plastyczne, czy Klub Esperanto). Ich spektakle i programy artystyczne prezentowane są z powodzeniem we własnej siedzibie MOK, na terenie miasta, w całej Polsce i za granicą.

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu jest organizatorem i koordynatorem wielu imprez, które na stałe weszły do miejskiego kalendarza kulturalnego miasta, ale też i regionu nowosądeckiego. Niektóre z nich odbijają się głośnym echem daleko poza Nowym Sączem. Do najważniejszych należą: Sądecka Jesień Kulturalna, Sądeckie Konfrontacje Artystycznych Talentów SKAT, konkursy dla dzieci i młodzieży (Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” – eliminacje rejonowe, Konkurs Piosenki Dziecięcej „Tralalalaliada”), imprezy plenerowe na Rynku, Koncerty u Prezydenta i koncerty na Sądeckich Plantach. MOK na co dzień współpracuje z innymi sądeckimi instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi, współorganizując z nimi wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym a także wychowawczym. Ważnym aspektem działalności tej instytucji są również organizowane i prowadzone przez instruktorów MOK warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W efekcie gruntownej modernizacji i rozwoju infrastruktury, od kilku lat MOK jest bogatszy o wspaniale odnowione i wyposażone wnętrza, takie jak: sala widowiskowa, sala kameralna, studio nagrań, sala baletowa, sala konferencyjna, pracownia plastyczna, foyer, czy galeria wystawiennicza.

Galeria zdjęć