Pliki „cookies”

Kogo dotyczą pliki „cookies”?

W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, w tym w ramach Aplikacji, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze strony MOK-u w Nowym Sączu i Aplikacji, niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają zamówienia, rezerwują bilety lub posiadają Konto) (dalej również „Osoba Odwiedzająca”).

Z jakiej technologii korzystamy?

Na stronie internetowej MOK Nowy Sącz wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony MOK w Nowym Sączu w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści informacyjnej Administratora, jego partnerów. Podczas wizyty na stronie MOK w Nowym Sączu, w tym w ramach Aplikacji, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

Czym są pliki „cookies”?

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których MOK w Nowym Sączu może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące MOK-u w Nowym Sączu, w tym Aplikacji (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora Osoby Odwiedzającej umożliwia działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej Osoby Odwiedzającej, przechowuje aktualny identyfikator Osoby Odwiedzającej do momentu zalogowania się przez nią w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na MOK w Nowym Sączu działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.

Czy pliki „cookies” zbierają Twoje dane osobowe?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze strony MOK-u w Nowym Sączu lub Aplikacji stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w MOK w Nowym Sączu – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na stronie MOK-u w Nowym Sączu.

Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Osobę Odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach Odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na naszej stronie zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części strony MOK w Nowym Sączu mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

Do czego używamy plików „cookies”?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze strony internetowej MOK w Nowym Sączu, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych ofert, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji usług MOK w Nowy Sączu i Aplikacji, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji ofert lub promocji dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na stronie MOK w Nowym Sączu możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej – np. poprzez analizę tego jak często odwiedza stronę MOK-u w Nowym Sączu oraz czy i z jakich ofert korzysta. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym ofert dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowania dla pełnoletnich Osób Odwiedzających, którzy się na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.

W oparciu o pliki cookies Administrator posługuje się również technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem swojej oferty do Osób Odwiedzających, które wcześniej odwiedziły stronę MOK-u w Nowym Sączu lub Aplikację, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych

Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików „cookies”?

Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez Osobę Odwiedzającą, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych ofert lub promocji dostosowanych do jej preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookies wykorzystywane w stronę MOK-u W Nowym Sączu nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Strona MOK- u w Nowym Sączu używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Jak długo informacje zebrane przez pliki „cookies” będą przechowywane?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w Polityce Bezpieczeństwa MOK w Nowym Saczu.

Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie MOK w Nowym Sączu.

Rodzaj

Opis

Czas wygaśnięcia

PAGECACHE_ENV

Potrzebne do wyświetlenia Osobie Odwiedzającej poprawnej wersji strony.

1 dzień
frontend

Przechowuje identyfikator sesji Osoby Odwiedzającej w stronę MOK w Nowy Sączu.

1 dzień
snowmessage

Potrzebny do wyświetlania komunikatów na stronie MOK w Nowym Sączu. Ciasteczko zawiera datę kiedy w systemie pojawił się komunikat dla użytkownika. Po ustawieniu ciasteczka przeglądarka użytkownika odpytuje MOK w Nowym Sączu o treść komunikatów i wyświetla je użytkownikowi. Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatów.

do zamknięcia przeglądarki
snow_cache_timestamp_[id-MOK Nowy Sącz]

Służy do sprawdzenia czy dane w przeglądarce Osoby Odwiedzającej wymagają zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczegółów strony, przechowywanych przez przeglądarkę Osoby Odwiedzającej (takich jak np. Koszyk, odnośniki związane z obsługą Konta).

do zamknięcia przeglądarki
store

Pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji strony MOK w Nowym Sączu

do zamknięcia przeglądarki
cookies_accepted

Tworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o stosowaniu plików cookie przez stronę. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Osób Odwiedzających, które już zapoznały się z komunikatem.

365 dni
userCountry

Przechowuje informację o kraju Osoby Odwiedzającej, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP.

 

365 dni

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki został rozwiązany z adresu IP użytkownika. Ciasteczko określa czy wyświetlono popup z sugestią zmiany strony na odpowiednią dla lokalizacji adresu IP użytkownika. Powiązane z ciasteczkiem userCountry.

365 dni
Ygc


Zawiera kod identyfikujący Osobę Odwiedzającą na potrzeby marketingu.

365 dni

Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę lub Aplikację, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony MOK w Nowym Saczu. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki lub Aplikacji. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony MOK w Nowym Saczu, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.