Zespół Teatralny przy Uniwersytecie III Wieku w Nowym Sączu

Warsztaty teatralne przy UTW w Nowym Sączu mają już długą historię. Z chwilą podjęcia się prowadzenia tychże przez Jerzego Michalaka w 2010 roku rozpoczęliśmy aktywną działalność, z myślą o urządzania okazjonalnych występów dla naszej społeczności akademickiej . Zaczynaliśmy od pierwszego spektaklu, na który składała się prezentacja wierszy wybranych i przygotowanych przez uczestników warsztatów. Następny występ, już bardziej przemyślany to „Magiczne Stoliki Teatru”- w tym „Stolik poetycki”, „Stolik bajkowy”, „Stolik kabaretowy” i „Stolik Esperancki”. Prezentowaliśmy go wielokrotnie dla słuchaczy UTW, ale także w szkołach, przedszkolach, w domach spokojnej starości, na imprezach esperanckich itp.
Kolejny spektakl to „Madonny” wg poezji Jerzego Harasymowicza.

Jest nastrojową , bardzo ciekawą prezentacją pięknych wierszy poety, także wielokrotnie wystawianą dla słuchaczy UTW, ale i dla szerszej publiczności. Spektakl ten, profesjonalnie sfilmowany, jest do obejrzenia i na stronach UTW i na yutube. „Kabaret” to dalsze opracowania i występy naszego zespołu, także z radością przyjmowane przez publiczność, nie tylko uniwersytecką, ale realizowane często na festynach, imprezach i różnych spotkaniach. I ostatni nasz spektakl realizowany już w okresie pandemii, metodą zdalną ,to „Zwiedzajcie Ziemię Sądecką” , oparty na wierszach Wojciecha Młynarskiego. Zwiastun tego spektaklu jest także do obejrzenia na stronach UTW i yutube.
Przyjemność tworzenia z naszym reżyserem i opiekunem, p. Jerzym Michalakiem nie pozwala nam przerwać tej aktywności i pracujemy już nad nowymi pomysłami.

Galeria zdjęć