W Miejskim Ośrodku Kultury od 2016 roku

zajęcia z plastyki użytkowej prowadzi wyjątkowa artystka- pani Mira Wąchała.

W Miejskim Ośrodku Kultury od 2016 roku zajęcia z plastyki użytkowej prowadzi wyjątkowa artystka- pani Mira Wąchała.

Zajęcia grupy skierowane są uczniów szkoły podstawowej i średniej. Program pracowni oparty jest na wieloletnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą. Obejmuje ogólnorozwojowe warsztatowe zajęcia plastyczne z elementami teorii sztuki. Doskonalimy umiejętności, rozwijamy pasje, kształtujemy wrażliwość artystyczną. Działania nasze pozwalają rozbudzić i pogłębić pasje uczestników zajęć.
W grupach młodszych rysujemy, malujemy, lepimy, konstruujemy. Poznajemy nowe materiały i narzędzia pracy.  Realizujemy kompozycje przestrzenne z papieru, tektury, masy solnej, itp. Wprowadzamy zajęcia z zakresu sztuki użytkowej i dekoracyjnej. Do własnych działań artystycznych poza ołówkami i farbami, używamy różnorodnych materiałów plastycznych.
W grupie młodzieżowej pracujemy nad kształtowaniem umiejętności warsztatowych i manualnych uczestników. Rozbudzamy wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość artystyczną. Podejmujemy działania z zastosowaniem szerokiej gamy technik plastycznych: rysunku, malarstwa, itp. Pracujemy nad kształtowaniem wrażliwości na kolor, właściwym doborem środków wyrazu plastycznego. Działania nasze pozwalają rozbudzić i pogłębić pasje uczestników zajęć.

Galeria zdjęć

Zajęcia maj 2019