Wieczór Poetycki Marka Basiagi

Opis:

Serdecznie zapraszamy na wieczór poetycki Marka Basiagi, który odbędzie się 27 marca, o godz. 18:00 w Sali Kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

W wieczorze poetyckim wezmą udział aktorzy Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu: Natalia Ludrowska-Komorska, Sylwia Krasińska, Barbara Klimczak, Maria Laskosz, Jola Marczuk, Tomasz Worobiow, Bartosz Lizoń, Marcin Iwański, Grzegorz Racoń

Wstęp wolny

Marek Basiaga urodził się w 1952 r. w Nowym Sączu. Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Po ukończeniu studiów został zatrudniony przez macierzystą uczelnię jako historyk filmu. Z tego czasu pochodzą jego prace naukowe, które drukował w takich książkach zbiorowych, jak: Szkice o filmie polskim (1985), Film polski. Twórcy i mity (1987), Od fantastyki do komiksu (1993), publikował też w miesięczniku Kino. Ukończył również bibliotekoznawstwo i podyplomowe studium pedagogiczne. Uprawiał też dziennikarstwo. Był redaktorem kwartalnika „Almanach Sądecki”.
Jako poeta debiutował w 1974 r. wierszem Wyrok w Życiu Literackim. Poezje, eseje, szkice krytyczno-artystyczne, opowiadania Marka Basiagi można znaleźć m.in. w następujących czasopismach: Literatura, Tygodnik Kulturalny, Nowy Wyraz, Miesięcznik Literacki, Poezja, Vademecum, Magazyn Kulturalny, Regiony, W drodze, Almanach Sądecki, Fakty, Topos, Tytuł, Fraza, Przegląd Artystyczno-Literacki. Łącznie ukazało się 14 tomików poezji. Marek Basiaga był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 

 

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu