K.W.A.K. 2024 – Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury im. Wojtka Kaczora

  • Voucher:
    Kup Voucher na dowolne wydarzenie
    KUP VOUCHER bilety
Opis:

Zapraszamy na 2. edycję K.W.A.K.Konfrontacji Wielbicieli Amatorskiej Kultury im. Wojtka Kaczora.

Podczas konfrontacji zaprezentowane będą zarówno spektakle Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu jak i spektakle amatorskich teatrów przyjezdnych.

Pełen repertuar festiwalu poniżej:

 

 WOJCIECH KACZOR:

Na próbach był zawsze pierwszy i zawsze ostatni opuszczał siedzibę Teatru Robotniczego przy Alejach Wolności 23. Każdego nowego adepta witał szczerze i przyjaźnie słowami: „tutaj w teatrze, wszyscy mówimy sobie per ty – Wojtek jestem”. Na kilka dni przed śmiercią snuł plany o powrocie na dobrze mu znaną i ukochaną scenę. – tak go wspominają przyjaciele z Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.

Wojciech Kaczor urodził się w 1943 roku w Mostkach, koło Starego Sącza, gdzie spędził dzieciństwo. Z wykształcenia technik mechanik. Przez wiele lat pracował w sądeckim Nowomagu. Do współpracy zaprosił go Franciszek Worobiow, legenda teatru w Nowym Sączu i mentor dla kilku pokoleń aktorów. W efekcie tych wydarzeń na scenie spędził ponad pół wieku. W Teatrze Robotniczym im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu zadebiutował w 1968 roku w przedstawieniu pt. „Dziewczę z chaty za wsią”.

Jednak po pewnym czasie Wojtek na kilka lat opuszcza sądecką scenę amatorską na rzecz profesjonalnej. Trafia do zespołu Teatru Polskiego w Poznaniu, w który m. in. realizuje swój monodram pt. „Spór o życie”, wystawiany ponad 60 razy na scenach całej Polski.

Po epizodzie poznańskim wrócił do Nowego Sącza, gdzie wyreżyserował spektakl „Kobieta i mężczyzna” wg „Igraszek trafu i miłości” Pierra de Marivaux’a. Zagrał też wiele charyzmatycznych ról, m.in. w „Balladynie” Juliusza Słowackiego, „Grzegorzu Dyndale” Moliera, „Małym księciu” wg Antoina de Saint-Exupery’ego, „Ożenku” Nikołaja Gogola, „Igraszkach z diabłem” Jana Drdy, „Klubie kawalerów” Michała Bałuckiego oraz w trzech komediach Aleksandra Fredry: „Ślubach panieńskich”, „Zemście” i „Damach i huzarach”. Za rolę Grzesia w ostatniej z fredrowskich sztuk publiczność go wręcz uwielbiała. Sądecka widownia doskonale zapamiętała jego aktorskie kreacje z lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku – Joachima Petersa w „Niemcach” Leona Kruczkowskiego i Chłopa w „Życiu jawą” Ernesta Brylla.

Wojciech Kaczor występował także spektaklach Sceny Poetyckiej Teatru Robotniczego oraz inscenizacjach misteriów bożonarodzeniowych. Jako aktor charakterystyczny, ze względu na niecodzienną aparycję grał często Króla Heroda. Od roku 1996 śpiewał w Chórze Męskim „ECHO 2” przy Parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.

Był wspaniale odbieramy przez sądecką publiczność zarówno w rolach komediowych jak i dramatycznych, w spektaklach dla dorosłych i dla najmłodszych widzów. Każde jego wyjście do ukłonów wywoływało burzę oklasków wśród publiczności w każdym wieku. Swoją postawą, całkowitym oddaniem się sprawom teatru i zaangażowaniem w jego funkcjonowanie stanowił wzór dla innych członków zespołu. Traktował teatr jako swoją pasję, miłość, którą zawsze potrafił dzielić się z innymi i zarażać nią młodych adeptów sztuki scenicznej, dla których na zawsze pozostanie autorytetem.

Zmarł w wieku 74 lat, 13 grudnia 2017r.

Dla całej naszej społeczności aktorskiej Wojtek Kaczor, stanowi pewnego rodzaju symbol, wszystkiego tego co w teatrze najlepsze: wiedzy, pasji, kompetencji, życzliwości, empatii, chęci pomagania innym i uczenia się ciągle nowych rzeczy. Postać Wojtka to przykład bezinteresownej miłości do teatru i równie bezinteresownej prawdziwej przyjaźni między kolegami i koleżankami aktorami, budowanej i pielęgnowanej przez lata, ponad różnicami i podziałami wynikającymi z wieku, statusu, czy umiejętności. Miałem olbrzymie szczęście i honor zagrać wraz z nim, w ostatnim jak się okazało dla Wojtka spektaklu „Damy i Huzary” A. Fredry. To było przeżycie głęboko niezwykłe, gdyż miałem świadomość, że debiutuję u boku legendy.wspomina Benedykt Juliusz Polański dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu – siedziby Teatru Robotniczego nieprzerwanie od 1953 roku.

W uznaniu zasług Wojtka dla sądeckiej społeczności miłośników teatru, aktorów, widzów, reżyserów, scenografów, kostiumologów, i tych, którzy Go znali, w 2023 roku, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu wraz ze społecznością aktorów i Jego licznych przyjaciół powołał do życia cykliczną inicjatywę artystyczną pod nazwą KWAK (Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury) im. Wojtka Kaczora.

W naszym zamyśle twórców i organizatorów, KWAK ma być corocznym przeglądem twórczości teatrów nieprofesjonalnych bez jakiegokolwiek pierwiastka rywalizacji pomiędzy aktorskimi zespołami. Luźna atmosfera, wymiana doświadczeń, podglądanie kolegów aktorów w trakcie gry na scenie, warsztaty teatralne, jak i możliwość zaprezentowania sądeckiej publiczności różnorodności oferty z zakresu amatorskiej, aczkolwiek na bardzo wysokim poziomie kultury, to cel jaki przyświecał nam w trakcie konstruowania oferty programowej w dość długim bo ponad miesięcznym horyzoncie czasowym, tej skądinąd dobrze przyjętej wśród publiczności idei Mam nadzieję, że Wojtek gdzieś tam przyglądając się z góry będzie czuwał nad całym tym pomysłem i nad nami wszystkimi, którzy za jego naśladownictwem tą niezwykłą miłość do teatru równie głęboko podzielająpodsumowuje Benedykt Juliusz Polański

 

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu