Klub Esperanto

Język Esperanto sprawdza się w każdej dziedzinie od nauk ścisłych do poezji. Twórca Esperanta dr Ludwik Zamenhof opracował ten język nie po to, by zastąpił on inne języki narodowe. Esperanto ma być językiem pomocniczym, „drogą na skróty”
w porozumiewaniu się ludzi różnojęzycznych.

Klub Esperantystów w Nowym Sączu działa od ponad 27 lat. Przewodniczą mu panie: Halina Komar i Jolanta Kieres.

Członkowie klubu aktywnie uczestniczą w corocznych światowych kongresach esperantystów oraz organizują wiele imprez.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć