DATA: 06.06.2024, godz. 19:00
Dostawka - cena: 40 zł / karta nowosądeczanina: 30 zł
Bilet normalny - cena: 40 zł / karta nowosądeczanina: 30 zł
LEGENDA:
- Miejsca wolne
- Miejsca oczekujące na płatność
- Miejsca zajęte
- Miejsca wybrane przez Ciebie
- Dostawka
- Bilet normalny
Igraszki z diabłem
Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu
SCENA
Przejdź do zamówienia

nazwa wydarzenia/typ wydarzenia