DATA: 03.10.2023, godz. 18:00
Bilet normalny - cena: 90 zł / karta nowosądeczanina: 70 zł
Dostawka - cena: 90 zł / karta nowosądeczanina: 70 zł
LEGENDA:
- Miejsca wolne
- Miejsca oczekujące na płatność
- Miejsca zajęte
- Miejsca wybrane przez Ciebie
- Bilet normalny
- Dostawka
"20 Lexusów na czwartek" Teatr Potem-o-tem
Sądecka Jesień Kulturalna 2023
SCENA
Przejdź do zamówienia

nazwa wydarzenia/typ wydarzenia