DATA: 18.09.2023, godz. 18:00
Dostawka - cena: 60 zł / karta nowosądeczanina: 50 zł
Bilet normalny - cena: 60 zł / karta nowosądeczanina: 50 zł
LEGENDA:
- Miejsca wolne
- Miejsca oczekujące na płatność
- Miejsca zajęte
- Miejsca wybrane przez Ciebie
- Dostawka
- Bilet normalny
„Kamień na kamieniu” Wiesław Myśliwski
SCENA
Przejdź do zamówienia

nazwa wydarzenia/typ wydarzenia