DATA: 10.09.2023, godz. 16:00
Dostawka - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
Bilet normalny - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
LEGENDA:
- Miejsca wolne
- Miejsca oczekujące na płatność
- Miejsca zajęte
- Miejsca wybrane przez Ciebie
- Dostawka
- Bilet normalny
„Szalone nożyczki” Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego
SCENA
Przejdź do zamówienia

nazwa wydarzenia/typ wydarzenia