DATA: 12.02.2023, godz. 17:00
Dostawka - cena: 35 zł / karta nowosądeczanina: 25 zł
Bilet normalny - cena: 35 zł / karta nowosądeczanina: 25 zł
LEGENDA:
- Miejsca wolne
- Miejsca oczekujące na płatność
- Miejsca zajęte
- Miejsca wybrane przez Ciebie
- Dostawka
- Bilet normalny
Pomoc domowa
Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu
SCENA
Przejdź do zamówienia

nazwa wydarzenia/typ wydarzenia