DATA: 14.09.2022, godz. 17:30
Dostawka - cena: 100 zł / karta nowosądeczanina: 80 zł
Bilet normalny - cena: 100 zł / karta nowosądeczanina: 80 zł
LEGENDA:
- Miejsca wolne
- Miejsca oczekujące na płatność
- Miejsca zajęte
- Miejsca wybrane przez Ciebie
- Dostawka
- Bilet normalny
"Dwoje na huśtawce" Teatr Gudejko
Sądecka Jesień Kulturalna 2022
SCENA
Przejdź do zamówienia

nazwa wydarzenia/typ wydarzenia