DATA: 21.09.2022, godz. 19:00
Amfiteatr A3 - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
Amfiteatr A2 - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
Amfiteatr A1 - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
Amfiteatr B4 - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
Amfiteatr B3 - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
Amfiteatr B2 - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
Amfiteatr B1 - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
Amfiteatr C2 - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
Amfiteatr C1 - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 100 zł
LEGENDA:
- Miejsca wolne
- Miejsca oczekujące na płatność
- Miejsca zajęte
- Miejsca wybrane przez Ciebie
- Amfiteatr A3
- Amfiteatr A2
- Amfiteatr A1
- Amfiteatr B4
- Amfiteatr B3
- Amfiteatr B2
- Amfiteatr B1
- Amfiteatr C2
- Amfiteatr C1
"Piękna Lucynda" Teatr 6.piętro
Sądecka Jesień Kulturalna 2022
SCENA
Przejdź do zamówienia

nazwa wydarzenia/typ wydarzenia