DATA: 28.09.2022, godz. 17:30
Dostawka - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 90 zł
Bilet normalny - cena: 120 zł / karta nowosądeczanina: 90 zł
LEGENDA:
- Miejsca wolne
- Miejsca oczekujące na płatność
- Miejsca zajęte
- Miejsca wybrane przez Ciebie
- Dostawka
- Bilet normalny
"Między łóżkami" Teatr Gudejko
Sądecka Jesień Kulturalna 2022
SCENA
Przejdź do zamówienia

nazwa wydarzenia/typ wydarzenia