DATA: 25.09.2022, godz. 19:30
Amfiteatr
CENA
120 zł
Z KARTĄ
NOWOSĄDECZANINA
80 zł
LEGENDA:
- Miejsca wolne
- Miejsca oczekujące na płatność
- Miejsca zajęte
- Miejsca wybrane przez Ciebie
Lady Pank
Sądecka Jesień Kulturalna 2022
SCENA
Przejdź do zamówienia

nazwa wydarzenia/typ wydarzenia