"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego w MOK

fotorelacja

Dzisiaj po raz kolejny mogliśmy obejrzeć „WESELE” Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. Tym razem w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.