Oświadczenie

Szanowni Państwo,
w ostatnich tygodniach w otoczeniu Miejskiego Ośrodka Kultury i Nowosądeckiej Małej Galerii pojawiła się osoba próbująca wyłudzić znaczne kwoty pieniędzy od podległych mi instytucji. Jest to osoba skazana kilkoma prawomocnymi wyrokami karnymi, w tym za wyłudzenia i oszustwa finansowe oraz stalking, przeciwko której toczy się obecnie kolejne postępowanie karne. W związku z moją odmową co do proponowanych działań, zostały opublikowane w mediach społecznościowych obraźliwe teksty pod moim adresem, zawierające nieprawdziwe, zmanipulowane treści. Mając na uwadze powyższe, przestrzegam wszystkich Państwa, apelując o ostrożność i rozwagę przy jakichkolwiek próbach kontaktu inicjowanych przez nieznane Państwu osoby, przekazujące treści skierowane przeciwko mnie i przeciwko jednostkom, które reprezentuję.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu
Benedykt Polański