Cudoki-Szuroki z kolędą

fotorelacja

Dziś w Nowym Sączu kolędowały dzieci i młodzież z Grupy Teatralnej CUDOKI-SZUROKI.

Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie,
Byście byli zdrowi, weseli, jako w niebie Anieli…